2019 BEST & WORST

Japp då kör vi en 2019 bästa och sämsta!


Bästa:

- Lätt första plats på bästa med 2019 är att jag fått uppleva väldigt mycket fina minnen att ta med mig och alla fantastiska människor jag träffat och fått lära känna genom kitesurfingen, via jobb och på alla resor under året.

- Att avsluta tävlings säsongen rankad 3:a i VM är såklart också fint och kul på många sätt.

Utöver det så har många mål har bokats av och dem som jag inte lyckats boka av har istället blivit lärorika situationer som jag tar med mig.

- Jag slutade blunda för en del jobbiga mentala grejer och började gå i terapi i slutet på sommaren vilket jag är väldigt stolt över mig själv.

- Alla roliga jobb och samarbeten jag fått göra, det är verkligen så jäkla kul och tack vare det två senaste punkterna ovan så har jag känt blivit väldigt bekväm med att välja och tacka ja till samarbeten som är genuina för mig.

- Att avsluta sista dagarna på 2019 med att lägga upp en riktig och realistisk plan över träningsrutiner och mål för 2020. Känns riktigt spännande och kul (ÄR SÅ PEPP)!!!!


Sämsta:

- Att jag inte mått så bra hela detta året. Trots alla fantastiska resor och jobb så har det liksom skavt hela tiden med mitt mentala mående och hitta en hälsosam balanserad känsla i kroppen.

- Att jag känt mig svag inte haft någon bra tränings rutin.

- En menisk skada som jag upptäckte i början på Juni och var tvungen att operera akut och pågrund av det gjorde att jag både missade en viktig VM tävling som jag sedan ältade över resten av säsongen.

- En vän som gick bort nu ca. en vecka innan jul, fruktansvärt tråkigt och jobbigt på alla sätt.

- Alla mål som jag inte lyckades boka av.


För att sammanfatta det hela så har 2019 varit ett riktigt lärorikt år.


3 av mina mål för 2020 är:

- Att må bra och bli strakare mentalt och psykiskt.

- Bli bättre på att skaka av mig negativitet och människor som tar för mycket energi.

- Släppa saker som jag inte kan påverka.


Yep then we run a 2019 best and worst!


Best:

- Easy first place 2019 is that I got to experience a lot of great memories and all the amazing people I met and got to know through kitesurfing, jobs and on all trips during the year.

- Finishing the competition season ranked 3rd in the GKA World Cup.

-Beyond that, many goals have achieved and those I have not been able to have instead become lessons that I bring with me for 2020.

- I started to go in therapy at the end of the summer, which I am very proud of myself.

- All the fun jobs and collaborations I got to do, it's really so much fun, I've felt very comfortable with choosing and thanking the collaborations that are genuine to me.

- To end the final days of 2019 by putting up a proper and realistic plan of training routines and goals for 2020. Feels really exciting and fun (IS SO PEPP) !!!!


worst:

- That I did not feel that well this whole year. Even with all the exciting adventures and jobs, I still been feeling down mentally throw the hole year and haven't had a healthy balanced feeling in my body.

- That I felt weak haven't had a good training routine.

- A meniscus injury that I discovered at the beginning of June and had to operate urgently and because of that it caused me missing an important World Cup competition, which I griped over the rest of the season.

- A friend who passed away a week before Christmas, terribly sad.

- All goals that I did not manage to reach.


To sum it all up, 2019 has been a really educational year so far.


3 of my goals for 2020 are:

- To feel good and become stronger mentally and physically.

- Get better at shaking off negativity and people who take too much energy.

- Let go of things I cannot change.


Love and light for 2020.